τύπος (Από Ιούνη του 2014) ______________________________